สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 (สตน.)
19 ก.ย. 2566
91
363
ตกลง