ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานรับเรื่องร้องเรียนและงานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (นางสาวรัตนพร ดิลกศรี)
29 ก.ย. 2566
198
113
ตกลง