รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม 2566
16 ต.ค. 2566
80
95
ตกลง