ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2566 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) กองคลัง
24 พ.ย. 2566
72
67
ตกลง