รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2566
12 ธ.ค. 2566
60
60
ตกลง