ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ศปท.)
19 มี.ค. 2567
85
55
ตกลง