ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ศปท.)
22 มี.ค. 2567
72
44
ตกลง