ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ศปท.)
19 มี.ค. 2567
76
51
ตกลง