น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร จัดการอย่างไรดี?
22 เม.ย. 2567
15
0
น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร จัดการอย่างไรดี?
น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตร จัดการอย่างไรดี?
ที่มาของข้อมูล: กรมส่งเสริมการเกษตร
ตกลง