ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567
19 เม.ย. 2567
40
0
ที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567
ตกลง