ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 เมษายน 2567
19 เม.ย. 2567
98
0
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมัน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 เมษายน 2567
ตกลง