ประชุมเตรียมข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
19 เม.ย. 2567
22
0
ประชุมเตรียมข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting
ประชุมเตรียมข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์
ประชุมเตรียมข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นางสาวดาวัล บัวงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสาวจิราพา รักษาภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร และ นางปารณีย์ ศรีดาวเรือง หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ จัดประชุมเตรียมข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อนำเสนอข้อมูล ในวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ผู้บริหารทราบต่อไป ณ ห้องประชุมบัวหลวง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

ตกลง