พิธีวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบ 123 ปี ประจำปี 2567
19 เม.ย. 2567
25
0
พิธีวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบ 123 ปี ประจำปี 2567
พิธีวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบ 123 ปี ประจำปี 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พลตำรวจโทเสนิต สำราญสำรวจกิจ เป็นประธานเปิดงานพิธีวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบ 123 ปี ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ชมรมแม่บ้านตำรวจ รร.นรต. ร่วมวางพานพุ่มหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ตกลง