ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567
19 เม.ย. 2567
44
0
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา
ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2567
ตกลง