ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 เม.ย. 2567
19
0
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของนายธรรมนัส
ประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวเอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมของนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

ตกลง