ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล บูรณาการร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง จังหวัด
19 เม.ย. 2567
23
0
ระหว่างวันที่18-19เมษายน2567สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล บูรณาการร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อำเภอเมืองสตูล อำเภอควนโดน และอำเภอควนกาหลง จังหวัด
ตกลง