วันที่ 19 เมษายน 2567 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมประชุมหารือติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
19 เม.ย. 2567
19
0
วันที่19เมษายน2567เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล
วันที่ 19 เมษายน 2567 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมประชุมหารือติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ตกลง