พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี่ใหม่เมือง) 2567
19 เม.ย. 2567
15
0
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี่ใหม่เมือง) 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางจีระนันท์ สว่างดวง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และปลัดจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี่ใหม่เมือง) 2567

ตกลง