แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 19 เม.ย. 67
19 เม.ย. 2567
22
0
ที่มา : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 19 เม.ย. 67
แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 19 เม.ย. 67

แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน 19 เม.ย. 67
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และภารกิจเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ
พื้นที่การเกษตร : พื้นที่การเกษตร จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

>> ปฏิบัติการบินที่ 1 เวลา 14:40 น. ขั้นตอนที่ 2 จำนวน 350 กก. และบริเวณ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

>> ปฏิบัติการบินที่ 2 ขั้นตอนที่ 2
บริเวณ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ถึง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

>> ปฏิบัติการบินที่ 3 ขั้นตอนที่ 3
บริเวณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตกลง