เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (ครั้งที่ 6)
19 เม.ย. 2567
20
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (ครั้งที่ 6)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสุพิศ พูลคุณานุกูร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนายวรวรรษ กระจ่างแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (ครั้งที่ 6) โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธี เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนและนำบริการของส่วนราชการออกให้บริการในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ม.7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ตกลง