เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการดำเนินการจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2567
20
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการดำเนินการจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567  เวลา 14.00 น. นางสุพิศ พูลคุณานุกูร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมการดำเนินการจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม มี นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ตกลง