ผลการสัมมนาการเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปยังสหรัฐอเมริกา
18 มี.ค. 2565
317
3,860
ตกลง