ตกลง
ทิศทางของพนักงานราชการจะเป็นอย่างไร เช่น เงินเดือน
9 ก.พ. 2560
653
0

เมื่อใดที่มีการปรับเงินเดือนของข้าราชการคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการก็จะพิจารณาปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการด้วย