พนักงานราชการสามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานได้เหมือนข้าราชการหรือไม่
9 ก.พ. 2560
3,119
0

เนื่องจากระบบพนักงานราชการเป็นการจ้างตามความจำเป็นของ ภารกิจ ดังนั้น เมื่อมีการทำสัญญาจ้างให้พนักงานราชการปฏิบัติ ในหน่วยงานใดก็ถือว่าได้มีการจ้างตามความจำเป็นของภารกิจ เฉพาะของหน่วยงานนั้นแล้ว ระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ จึงไม่ได้กำหนดให้มีการย้ายหรือโอนไว้

ตกลง