การจัดทำข้อมูลบุคคลและแผนงานเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
28 พ.ย. 2560
850
640
ตกลง