ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 ธ.ค. 2562
899
1,317
ตกลง