ตกลง
ประกาศรับสมัครข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (HiPPS)
16 ส.ค. 2562
520
337
รับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562