ตกลง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (จำนวน 12 ตำแหน่ง)
26 ก.พ. 2562
1,767
3,535