ขอเชิญชวนบุคลากร สป.กษ. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
12 มิ.ย. 2566
198
175
ขอเชิญชวนบุคลากรสป.กษ.เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ขอเชิญชวนบุคลากร สป.กษ. เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ตกลง