ขอเชิญร่วมโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
23 มิ.ย. 2566
412
0
ขอเชิญร่วมโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ขอเชิญร่วมโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

โครงการโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2566

เข้าสู่ระบบ The Vote คลิก > https://thevote.opsmoac.go.th/

โดยใช้ User/Password ของระบบ DPIS6

ตกลง