เรื่่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง
25 ก.ย. 2566
1,247
3,207
ตกลง