ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ สป.กษ. เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ
25 ม.ค. 2567
303
236
ตกลง