ตกลง
เอกสารเผยแพร่
16 ก.พ. 2560
247
19,145

เอกสารเผยแพร่

1. หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

2. คำบรรยาย เรื่องการมอบอำนาจ

3. เอกสารประกอบการบรรยายหลักเกณฑ์แนวทางการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

4. การประเมินบุคคลตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา