แจ้งมติ การอนุมัติจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
17 ส.ค. 2559
263
92
ตกลง