แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ ที่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือได้
17 ก.พ. 2565
812
1,622
ตกลง