ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
9 มี.ค. 2563
21
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile)ณ บริเวณบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสมุทรสงคราม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี