ตกลง
ประชาสัมพันธ์การชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าผลไม้ เพื่อเพิ่มสถาพคล่องรับซื้อผลไม้ ตาม QR Code ที่แนบ
10 มี.ค. 2563
22
0
ประชาสัมพันธ์การชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าผลไม้ เพื่อเพิ่มสถาพคล่องรับซื้อผลไม้ ตาม QR Code ที่แนบ
ประชาสัมพันธ์การชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าผลไม้
ประชาสัมพันธ์การชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าผลไม้ เพื่อเพิ่มสถาพคล่องรับซื้อผลไม้ ตาม QR Code ที่แนบ