ตกลง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย
23 มี.ค. 2563
13
0
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม มอบ นายวรวรรษ กระจ่างแจ่ม หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) กิจกรรมเตรียมความพร้อมและจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการซื้อขาย (Business Matching) ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี