โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร  มีเจ้าหน้าที่ 23 คน

   

  ข้าราชการ 8 คน

  ระดับอำนวยการสูง 1 ตำแหน่ง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 5 ตำแหน่ง 

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1 ตำแหน่ง 

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  1 ตำแหน่ง

   

  พนักงานราชการ 6 คน

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 ตำแหน่ง  

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     1 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ                  2 ตำแหน่ง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

   

  พนักงานราชการเฉพาะกิจ 

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 5 ตำแหน่ง

   

  พนักงานจ้างเหมา    4 คน

  ลูกจ้างโครงการ                    1 ตำแหน่ง

  พนักงานขับรถยนต์               2 ตำแหน่ง 

  แม่บ้าน                               1 ตำแหน่ง

   

   

 • ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
  ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ตกลง