ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดชุมพร
  ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น3 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
  0-7750-6989
  ติดต่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  โทร/FAX : 077 506989

  โทร. 0-7750-6381 

  เว็บไซต์  https://www.opsmoac.go.th/chumphon-home/

  เว็บไซต์ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชุมพร https://provinfo.opsmoac.go.th/

  Facebook : สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์

  ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

   

 • map
ตกลง