กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1 เม.ย. 2564
125
0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cad.go.th > หัวข้อ "ข่าวประกาศ" หรือ Scan QR Code 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตกลง