กองทุนฟื้นฟู รับลูกจ้างทุกจังหวัด 200 อัตรา ทั่วประเทศ
22 เม.ย. 2564
722
430
กองทุนฟื้นฟู รับลูกจ้างทุกจังหวัด 200 อัตรา ทั่วประเทศ
กองทุนฟื้นฟู รับลูกจ้างทุกจังหวัด 200 อัตรา ทั่วประเทศ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร จำนวน 200 อัตรา ทั่วประเทศ  กำหนดการสมัคร 20 - 26 เมษายน 2564 ณ สำนักงานของแต่ละจังหวัด

ตกลง