เฝ้าระวัง ด้วงแรดเข้าทำลายมะพร้าว
1 ธ.ค. 2564
17
0
ที่มา : เกษตรอำเภอปะทิว
เฝ้าระวัง ด้วงแรดเข้าทำลายมะพร้าว
เฝ้าระวัง ด้วงแรดเข้าทำลายมะพร้าว
ตกลง