จังหวัดชุมพร มีคำสั่งไม่อนุญาตให้อำเภอหลังสวน บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
12 ก.ค. 2564
125
58
ที่มา : จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพรมีคำสั่งไม่อนุญาตให้อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร มีคำสั่งไม่อนุญาตให้อำเภอหลังสวน บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
MOAC Image
ตกลง