ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
24 พ.ย. 2566
259
193
ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตกลง