ประกาศผลผู้ชนะโครงการโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ส.ค. 2566
482
185
ประกาศผลผู้ชนะโครงการโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
ประกาศผลผู้ชนะโครงการโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลผู้ชนะโครงการโหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ผลการโหวต ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด

  • ประเภทบริหาร      ได้แก่ นายพีรพันธ์ คอทอง    ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ประเภทอำนวยการ  ได้แก่ นายณฤทธิ์ บุญชัย     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้แนวในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ตกลง