ตกลง
ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
  0-5361-3481
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังใหม่ (ชั้น 2) ถนนขุนลุมประพาส  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 

  โทร.0-5361-3481-2

 • map