ติดต่อเรา
Contact Us
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
  จังหวัดปัตตานี
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  0-7333-6548
  ติดต่อสอบถาม

  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

  ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2 ศาลากลางหลังเก่า)

  ถนนเดชา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

  E-mail: paco_ptn@opsmoac.go.th

   

  ข้อมูลการติดต่อ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ชั้น 2

  อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

  ถนนเดชา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

  โทรศัพท์ 073-336547

  โทรสาร 073-336548

  E-mail: paco_ptn@opsmoac.go.th

   

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Social Network

  1. https://www.opsmoac.go.th/pattani-home

  2. https://www.facebook.com/

  3. https://www.facebook.com/pagepacoptn

  4. http://www.moac-info.net/pattani/

   

 • map
ตกลง