สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดรายการวิทยุ “กระทรวงเกษตรฯ สรรหามาเล่า”670408
9 เม.ย. 2567
42
0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดรายการวิทยุ “กระทรวงเกษตรฯ สรรหามาเล่า”
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดรายการวิทยุ “กระทรวงเกษตรฯ สรรหามาเล่า”670408

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดรายการวิทยุ “กระทรวงเกษตรฯ สรรหามาเล่า”

วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 08.10 น. นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มสารสนเทศการเกษตร จัดรายการวิทยุ “กระทรวงเกษตรฯ สรรหามาเล่า” โดยมีนายวสันต์ ไพรพฤกษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มาร่วมจัดรายการ โดยมีนางสาววาสนา สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี คลื่น F.M. 101 MHz ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 08.10–09.00 น. และไลฟ์สดทาง Facebook Live สวท.ปัตตานี F.M. 101

 

สำหรับในวันนี้ ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูล “ข้อปฏิบัติที่ดี ในการเก็บเกี่ยว การรักษาข้าว ให้ได้คุณภาพ ให้ได้ราคาดี ”การเก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรจะต้องหมั่นตรวจแปลงนาระยะข้าวเริ่มออกรวงหากพบรวงโผล่พ้นจากใบธงประมาณ 80% ให้กำหนดวันออกดอกนับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน เป็นกำหนดวันเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม หลังวันออกดอก ควรระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอ แปลงนาแห้งสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยคนหรือเครื่องเกี่ยวข้าวไม่สกปรก และเปียกน้ำ เก็บเกี่ยวข้าว เมื่อถึงระยะสุกแก่เหมาะสมคือ 28 - 30 วันหลังออกดอก ซึ่งระยะนี้ เราจะเรียกว่า ระยะพลับพลึง ซึ่งการเก็บเกี่ยวในระยะนี้ จะทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพการสีดี การเก็บเกี่ยวข้าวความชื้นเมล็ดไม่ควรต่ำกว่า 20% การเก็บเกี่ยวข้าวก่อนหรือหลังจากระยะนี้จะทำให้ข้าวสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ตกลง