ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 1
9 มี.ค. 2566
49
87

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 1 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการพนม ปี ๒๕๕๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำ๓อหนองจิก จังหวัดบีตตานี

ตกลง